ID bài viết : SX276734 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Tôi có thể ẩn các album web như Picasa, Facebook hoặc Flickr?

  Một album web Picasa™ sẽ tự động được tạo ra khi bạn đăng ký một tài khoản Google™. Nếu thiết bị của bạn đang chạy phiên bản 6.3.A.0.0 (hoặc mới hơn) của ứng dụng Album, bạn có thể ẩn các album được liên kết với một dịch vụ trực tuyến như Facebook™ hoặc Flickr™.

  Cách ẩn các album web trong ứng dụng Album

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Album.
  3. Kéo cạnh trái của màn hình chính Album sang phải, sau đó chọn một dịch vụ trực tuyến.
  4. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), rồi sau đó chọn tùy chọn liên quan.