ID bài viết : SX259534 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Tin nhắn "Cuộc gọi bị giữ bởi bên kia" hoặc "Cuộc gọi được bên kia bắt" sẽ xuất hiện trong một cuộc gọi

    Trong khi cuộc gọi đang diễn ra, một cửa sổ popup hoặc thông tin sẽ được hiển thị trên màn hình tùy thuộc vào hành động của người khác.

    • Cuộc gọi bị giữ bởi bên kia hoặc Cuộc gọi đang bị giữ sẽ xuất hiện khi người bạn đang nói chuyện đưa bạn vào chế độ giữ.
    • Cuộc gọi được bên kia bắt sẽ xuất hiện khi người bạn đang nói chuyện đưa bạn thoát khỏi chế độ giữ.