ID bài viết : SX245734 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Máy quay phim dừng đột ngột trong quá trình ghi hình

  Nhiều khả năng bạn đã lựa chọn một kích cỡ tập tin video (độ phân giải) được tối ưu hóa cho tin nhắn đa phương tiện (tin nhắn gửi qua MMS). Thời gian quay phim cho kích cỡ video này bị giới hạn sao cho các tập tin video có thể vừa đủ cho một tin nhắn đa phương tiện. Bạn phải đổi sang một độ phân giải video khác ngoài MMS hoặc Tin nhắn đa phương tiện.

  Thay đổi kích cỡ tập tin video

  Các hướng dẫn (A hoặc B) sẽ khác nhau tùy thuộc vào thế hệ phần mềm camera nào được cài đặt trên thiết bị Xperia™ của bạn.

  Hướng dẫn A

  Cách thay đổi kích cỡ video

  1. Kích hoạt camera.
  2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt chế độ chụp, sau đó nhấn Thủ công.
  3. Đảm bảo rằng đã chọn máy quay phim. 
  4. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Độ phân giải video và chọn một độ phân giải video khác ngoài MMS.

  Hướng dẫn B

  Cách thay đổi kích cỡ video

  1. Kích hoạt camera.
  2. Đảm bảo rằng đã chọn máy quay phim. 
  3. Bấm phím Menu hoặc nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Độ phân giải video hoặc Kích cỡ video và chọn một kích cỡ video khác ngoài MMS hoặc Tin nhắn đa phương tiện.