ID bài viết : SX119434 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Tính năng Phản chiếu một chạm không hoạt động

  Hãy thử những phương pháp sau từng cách một. Kiểm tra sau mỗi phương pháp xem đã giải quyết vấn đề hay chưa trước khi thử cách kế tiếp.

  • Đảm bảo chức năng NFC đang bật trên thiết bị Xperia™.
  • Đảm bảo rằng TV BRAVIA® và thiết bị Xperia™ đang được kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi®.
  • Đảm bảo màn hình thiết bị Xperia™ đang được mở khóa.
  • Nếu bạn thay đổi thiết bị Xperia™, hãy tháo bộ sạc ra khỏi thiết bị.
  • Đảm bảo camera đang được tắt trên thiết bị Xperia™.
  • Nếu thiết bị Xperia™ không rung nhẹ khi bạn chạm hai thiết bị vào nhau, hãy tắt NFC và sau đó bật lại. Đưa thiết bị Xperia™ lại gần dấu hiệu N trên thiết bị xuất (ví dụ như điều khiển từ xa một chạm).
  • Nếu thiết bị Xperia™ nằm trong vỏ bao, phản ứng của thiết bị đối với cú chạm có thể suy giảm. Hãy tháo thiết bị Xperia™ ra khỏi vỏ bao.
  • Cứ chạm thiết bị xuất (ví dụ như điều khiển từ xa một chạm) vào thiết bị Xperia™ cho đến khi thiết bị Xperia™ rung nhẹ. Tùy thuộc vào thiết bị Xperia™ bạn đang sử dụng, độ nhạy NFC có thể không đủ mạnh để kết nối với thiết bị kia chỉ bằng một cú chạm. 
  • Nếu một hoặc các thông báo sau xuất hiện trên một trong các thiết bị khi bạn đang thử dùng tính năng Phản chiếu một chạm, hãy cập nhật TV BRAVIA® và thiết bị Xperia™ lên phiên bản phần mềm mới nhất:
   • Kết nối thất bại
   • Không tìm thấy thiết bị
  • Nếu kết nối khi dùng tính năng Phản chiếu một chạm tiếp tục bị lỗi sau khi cập nhật phần mềm, có thể là do không phù hợp giữa các địa chỉ MAC của hai thiết bị nếu chúng đã được kết nối trước khi cập nhật. Địa chỉ MAC của thiết bị Xperia™ có thể đã thay đổi do việc cập nhật nhưng TV BRAVIA® vẫn sẽ ghi nhớ địa chỉ MAC cũ. Bạn phải xóa bỏ địa chỉ MAC này bằng cách xóa nhóm đã được tạo khi hai thiết bị được kết nối bằng tính năng Phản chiếu một chạm. Bạn có thể xóa nhóm đã được ghi nhớ này trong cài đặt Wi-Fi Direct™. (Chí có hiệu lực cho các thiết bị Xperia™ Z, Xperia™ ZL, Máy tính bảng Xperia™ Z và Xperia™ ZR và các thiết bị được phát hành sau này). 

  Bật chức năng NFC

  Cách bật chức năng NFC

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Xem thêm….
  3. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm NFC.

  Xóa các nhóm đã ghi nhớ

  Xperia™ Z, Xperia™ ZL, Máy tính bảng Xperia™ Z và Xperia™ ZR và các thiết bị được phát hành sau này

  Cách xóa các nhóm đã ghi nhớ

  1. Thiết bị Xperia™:Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Wi-Fi.
  3. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó chọn Wi-Fi Direct.
  4. Dưới mục NHÓM ĐÃ GHI NHỚ, hãy nhấn vào một nhóm đã ghi nhớ mà bạn muốn thiết bị quên đi. Để xác nhận, hãy nhấn OK. Lặp lại bước này cho tất cả các nhóm đã ghi nhớ.
  5. Kết nối lại thiết bị.

  Lưu ý! Thông thường không nhất thiết phải sửa chữa thiết bị ở bước 5. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn có thể cần ghép nối lại các thiết bị.