ID bài viết : S500061572 / Sửa lần cuối : 11/06/2013

Thiết bị 3G nào có thể kết nối TV với internet?

Thiết bị 3G được khuyến nghị dùng để kết nối TV với internet.

  Vui lòng xem bên thiết bị 3G  dưới đây được khuyến nghị dùng.

  • Việt Nam:
   - Viettel - E173Eu-1
   - Mobifone - E173u-1
   - Mobifone - E303s-1
  • Ấn Độ:
   - Airtel - E1731
   - Idea - E1732
   - Reliance - E173
   - Open Market - E303c
   - Open Market - E369-Hi Mini

  Lưu ý: Để biết tên của thiết bị 3G bạn có thể xem ở mặt sau hoặc bên trong của thiết bị khi đã tháo nắp đậy. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của thiết bị để có thêm chi tiết.