ID bài viết : S500061551 / Sửa lần cuối : 22/05/2013

Chế độ LED motion là gì?

Chế độ LED motion.

    Cải tiến chuyển động rõ nét với đèn nền nháy sáng.