ID bài viết : S500061551 / Sửa lần cuối : 22/05/2013

Chế độ LED motion là gì?

Chế độ LED motion.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cải tiến chuyển động rõ nét với đèn nền nháy sáng.