ID bài viết : S500061488 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào để thiết lập Guest Mode?

Làm thế nào để thiết lập Guest Mode?

  1. Từ homescreen, chạm Guest Mode được đặt ở góc trên bên phải.
    
  2. Màn hình thiết lập Guest Mode sẽ xuất hiện. chạm vào nút Start.
  3. Nhập tên cho Guest Mode và chạm vào nút Next.
    
  4. Bạn có thể thiết lập những ứng dụng có thể sử dụng trong Guest Mode.

   • Hạn chế các ứng dụng có thể sử dụng  
    1. Chọn Limited applications và chạm vào nút Next.
    2. Chạm để chọn các ứng dụng có thể dùng trong Guest Mode.
      
    3. Chạm vào Save được đặt ở góc trên bên phải.
   • Không thiết lập hạn chế các ứng dụng
    1. Chọn unlimited applications và chạm vào nút Next.
  5. Bạn có thể thiết lập mã khóa (unlock code) khi thoát khỏi Guest Mode.
    
   • Thiết lập mã
    1. Chọn Set Code và chạm vào nút Next.
    2. Thông báo xuất hiện trên màn hình để xác nhận. Chạm vào nút OK.
     Lưu ý: .Vui lòng ghi nhớ mã khóa của bạn. Nếu bạn quên mã unlock của bạn, tablet sẽ được thiết lập về trạng thái xuất xưởng.
      
    3. Nhập mã khóa và bấm vào nút Next.
      
    4. Xác nhận lại mã khóa và bấm nút OK.
      
   • Không thiết lập mã khóa
    1. Chọn No unlock Code và sau đó chạm vào Next.
  6. Thiết lập câu hỏi bí mật trong trường hợp bạn quên mã khóa. Nhập câu hỏi và câu trả lời bí mật sau đó chạm vào nút Done.
    
  7. Tóm tắt về cài đặt của Guest Mode sẽ hiển thị. Chạm vào nút Done để hoàn tất thiết lập. Bạn cũng có thể chạm vào nút Previous để điều chỉnh cài đặt.
    
  8. Guest Mode đã tạo sẽ hiển thị dưới dạng danh sách. Chạm vào màn hình preview để chuyển sang Guest Mode.
    
  9. Chạm vào App & Widgets để xem các ứng dụng đã thiết lập cho Guest Mode.
    
  10. Để thoát khỏi Guest Mode, chạm vào nút Exit được đặt ở góc trên bên phải.
    
  11. Nhập unlock code nếu bạn đã thiết lập mã khóa để thoát khỏi Guest Mode.
    
  12. Nếu bạn quên mã khóa, chạm vào Forget unlock code? để trả lời câu hỏi và thoát khỏi Guest Mode.