ID bài viết : S500061487 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Tính năng Guest Mode là gì?

Tính năng Guest Mode là gì?

    Tính năng Guest Mode cho phép gia đình và bạn bè sử dụng tablet của bạn mà không cần phải lo lắng vì bạn có thể giới hạn các ứng dụng mà họ có thể sử dụng. Đây là một tính năng rất hữu ích đặc biệt là đối với các bậc cha mẹ muốn cho con em sử dụng tablet, nhưng chỉ muốn chúng truy cập vào các ứng dụng cụ thể thích hợp với lứa tuổi của trẻ.

    Bạn có thể tạo 10 tài khoản Guest Mode và thiết lập ứng dụng được hiển thị cho từng tài khoản.  Mã khóa (Lock code) sẽ hiển thị nếu bạn muốn cài Lock Code khi thoát khỏi Guest Mode.