ID bài viết : S500061480 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Ứng dụng cài đặt sẵn Socialife yêu cầu cập nhật thông qua Google Play nhưng ứng dụng không có đường dẫn chính xác để thực hiện cập nhật

  Ứng dụng cài đặt sẵn Socialife yêu cầu cập nhật thông qua Google Play nhưng ứng dụng không có đường dẫn chính xác để thực hiện cập nhật. Người dùng chỉ có thể sử dụng ứng dụng Socialife với tài khoản Sony Entertainment Network (SEN) . Có tùy chọn để đăng nhập với tài khoản Facebook.


  1. Tại trang tải về ứng dụng Socialife, chạm vào nút Update.
    
  2. Chạm vào nút Accept & download để bắt đầu quá trình cập nhật.
    
  3. Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, chạm vào nút Open dể khởi động ứng dụng Socialife.
    
  4. Màn hình khởi động Socialife được hiển thị. Đăng nhập với tài khoản Facebook hoặc tài khoản Sony Entertainement Network (SEN) để bắt đầu sử dụng ứng dụng.