ID bài viết : S500061477 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào để cập nhật ứng dụng từ Play Store?

Làm thế nào để cập nhật ứng dụng từ Play Store?

  QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu quá trình này, hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm tài khoản Google® vào máy tính bảng và bạn đang kết nối với mạng Wi-Fi hoặc 3G.

  1. Tại màn hình desktop, chạm vào biểu tượng Home.
  2. Ở góc trên bên phải của màn hình desktop, chạm vào biểu tượng Apps & Widgets.
  3. Tại màn hình Apps & Widgets, chạm vào biểu tượng Play Store.
  4. Nếu thông báo điều khoản dịch vụ của Google Play (Google Play Terms of Service) xuất hiện, chạm vào nút Accept.
   QUAN TRỌNG: Chi tiết về điều khoản dịch vụ của Google Play , Google Music , Google Books và YouTubecó thể được xem bằng cách bấm vào đường dẫn liên kết.
  5. Tại màn hình Google Play, chạm vào biểu tượng Update Apps.
  6. Tại màn hình Update Apps, chạm vào để chọn một ứng dụng được liệt kê theo Updates hoặc Manual updates, và sau đó chạm vào nút Update.
    
  7. Tại màn hình Permissions, Chạm vào nút Accept & download.
   LƯU Ý: Ứng dụng được chọn sẽ bắt đầu tải về cập nhật.
  8. Khi hoàn tất quá trình tải về cập nhật, tại màn hình Update Apps, ứng dụng sẽ liệt kê những mục được cập nhật và hiển thị thông báo ứng dụng đã được cập nhật thành công.

   LƯU Ý: Nếu muốn, bạn có thể thiết lập tự động cập nhật ứng dụng trong tương lai bằng cách khai đánh dấu vào mục cho phép tự động cập nhật (Allow automatic updating)