ID bài viết : S500061279 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Tại sao Drop Sensor không vận hành đúng thời điểm?

Drop Sensor không vận hành đúng thời điểm mặc dù nó đang được thiết lập là ON

    Máy ảnh của bạn tự động thu lại ống kính  khi máy phát hiện bị rơi để giảm sốc cho máy ảnh và ống kính.

    Khi bị rơi, máy ảnh ưu tiên việc thu lại ống kính và sốc sẽ được giảm đáng kể khi ống kính thu lại.