ID bài viết : S500061241 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Làm thế nào để sử dụng chức năng Wi-Fi Direct trên TV này?

Làm thế nào để sử dụng chức năng Wi-Fi Direct trên TV  này?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  Với chế độ Wi-Fi Direct, TV có thể được kết nối trực tiếp với một thiết bị Wi-Fi Direct /Wi-Fi tương thích (ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính) cũng được hỗ trợ chức năng "điều khiển DLNA ". Các nội dung như hình ảnh / âm nhạc / video trên thiết bị có thể phát được trên TV. Không cần bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập không dây) để sử dụng tính năng này.

  Lưu ý: Đối với một số dòng TV, USB Wireless LAN Adapter có thể được yêu cầu để sử dụng chức năng này.Để kết nối TV với các thiết bị khác thông qua DLNA, xin vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của bạn để hiển thị menu TV, sau đó chọn  Applications ở phía cuối.
    
  2. Chọn  Wi-Fi Direct Mode bằng cách nhấn nút trên điều khiển từ xa
     
  3. Khởi động thiết bị Wi-Fi Direct/Wi-Fi tương thích để kết nối với TV.
   Để kết nối máy tính với TV thông qua Wi-Fi Direct, xin vui lòng xem các hướng dẫn sau:
   Làm thế nào để kết nối TV và máy tính thông qua Wi-Fi Direct (WPS PBC)?
   Làm thế nào để kết nối TV và máy tính thông qua Wi-Fi Direct (WPA KEY)?  
  4. Gởi nội dung trực tiếp từ thiết bị Wi-Fi Direct/Wi-Fi tương thích với TV
   Đối với máy tính, xin vui lòng xem  Làm thế nào để gửi nội dung và phát lại trên TV từ máy tính
   Đối với các thiết bị khác, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị
    

  Nếu kết nối không thành công

  • Khi màn hình chờ của chế độ  Wi-Fi Direct được hiển thị, nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa, sau đó chọn Manual.
  • Chọn WPS (Push Button) nếu thiết bị hỗ trợ WPS. Nếu không, hãy chọn Other Methods và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.
    

  Để kết nối một thiết bị khác

  Thực hiện theo các bước trên để kết nối các thiết bị. Có đến 20 thiết bị có thể được đăng ký, và lên đến 5 thiết bị có thể được kết nối tại cùng một thời điểm. Để kết nối một thiết bị khác khi 5 thiết bị đã được kết nối, ngắt kết nối một thiết bị không cần thiết, sau đó kết nối thiết bị. 

  Để thay đổi tên của các TV hiển thị trên các thiết bị kết nối

  Khi màn hình chờ của chế độ Wi-Fi Direct Mode được hiển thị, nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa, sau đó chọn Edit Renderer Name.

  Để liệt kê các thiết bị kết nối / thiết bị xoá đăng ký

  • Khi màn hình chờ của chế độ Wi-Fi Direct Mode được hiển thị, nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa Show Device List / Delete.
  • Để xoá đăng ký một thiết bị, chọn thiết bị trong danh sách để xóa, sau đó nhấn nút, tiếp đến chọn Yes tại màn hình xác nhận
  • Để xoá đăng ký tất cả thiết bị, nhấn nút OPTIONS, chọn Delete All, tiếp đến chọn Yes tại màn hình xác nhận
    

  Để hiển thị hộp thoại khi cố gắng kết nối một thiết bị với truyền hình

  • Kích hoạt chức năng này có thể tránh được việc thiết bị không mong muốn được kết nối.
  • Khi màn hình chờ của chế độ Wi-Fi Direct được hiển thị, nhấn nút OPTIONS , chọn Registration Notification.
  • Lưu ý rằng một khi bạn từ chối yêu cầu đăng ký từ một thiết bị, bạn sẽ không thể kết nối các thiết bị, trừ khi bạn xóa nó khỏi danh sách thiết bị.
  • Để kết nối các thiết bị bị từ chối, hãy bấm nút OPTIONS, chọn Show Device List / Delete, xóa các thiết bị bị từ chối. Sau đó, kết nối mới với thiết bị.
    

  Để bỏ qua các bước kết nối kể từ lần kết nối thứ hai 
   

  • Sau khi thiết bị đã được đăng ký bởi các thiết lập sau đây, bạn có thể bắt đầu phát các nội dung trên TV ngay lập tức sau khi gửi nội dung từ thiết bị ngoại trừ khi màn hình TV ở chế độ Wi-Fi Direct .
  • Nhấn nút  HOME trên điều khiển từ xa của bạn, sau đó chọn SettingsNetworkStandby for Wi-Fi DirectOn.
  • Nếu bạn kết nối TV với các bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập) 5GHz sử dụng USB Wireless LAN Adapter, tắt thiết lập Standby for Wi-Fi Direct

  Lưu ý:
  Nếu bạn kết nối TV với các bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập) 5GHz sử dụng  USB Wireless LAN Adapter
   

  • Kết nối 5GHz sẽ được ngắt trong các chế độ Wi-Fi Direct, và các tính năng như Remote Media, TrackID ™, vv, không thể sử dụng. Kết nối sẽ được tiếp tục khi bạn thoát khỏi chế độ Wi-Fi Direct.
  • Thiết bị kết nối phải phù hợp với những điều sau đây:
   - Các thiết bị Wi-Fi Direct tương thích: kết nối 2.4GHz (5GHz không được hỗ trợ).
   - Wi-Fi Direct không được hỗ trợ thiết bị: IEEE802.11n / g, kết nối 2.4GHz (5GHz không được hỗ trợ)