ID bài viết : S500061238 / Sửa lần cuối : 11/06/2012

Tại sao BD-Live không hoạt động?

BD-Live không hoạt động.

  Vui lòng xác nhận các mục sau đây. 
  • Có gắn thẻ nhớ USB không?
  • Bạn đã kết nối mạng chưa?
   Vui lòng vào SetupNetwork SettingsNetwork Connection Diagnostics để xác nhận kết nối Internet.

  BD-Live cần có kết nối internet