ID bài viết : S500061055 / Sửa lần cuối : 06/06/2011

Tại sao màn hình Edit Boot Options hiển thị khi cố gắng khởi động (boot) VAIO Recovery Center bằng phím F10?

Màn hình Edit Boot Options hiển thị khi cố gắng khởi động (boot) VAIO Recovery Center bằng phím F10.

    Màn hình Edit Boot Options có thể hiển thị khi cố gắng khởi động (boot) VAIO Recovery Center bằng phím F10 lúc khởi động (startup) nếu nhấn liên tục phím F10.

    Để tiếp tục khởi động (boot) VAIO Recovery Center, từ màn hình Edit Boot Options, nhấn ENTER.

    LƯU Ý: Nếu màn hình Windows Boot Manager hiển thị, chọn VAIO Recovery Environment rồi nhấn ENTER.