ID bài viết : S500060994 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Cách gắn đây đeo vai và dây kẹp (gript belt) cùng lúc như thế nào?

Cách gắn đây đeo vai và dây kẹp cùng lúc.

  Có hai móc tương ứng trên thân máy được dùng để kết nối dây đeo vai. Tuy nhiên, khi muốn gắn thêm dây kẹp, vui lòng thực hiện như sau.

  1. Gắn một đầu của dây kẹp vào phần kim loại có nút kèm theo với dây kẹp.
  2. Gắn phần kim loại có nút vào đáy của máy ảnh như bên dưới.
  3. Gắn phần còn lại của dây kẹp vào móc trên bên phải trên thân máy ảnh.
    
  4. Dùng miếng kim loại kết nối với dây kẹp, gắn dây đeo vai như hình minh họa.
   /support/attachments/453580/png62762.png