ID bài viết : S500060920 / Sửa lần cuối : 18/05/2011

Cách ngăn chặn máy tính tự động khởi động lại sau khi cập nhật Windows?

Nếu máy tính được cấu hình để tự động tải về và cài đặt cập nhật Windows, máy tính có thể khởi động lại mà không cần tác động của người dùng. Khởi động lại máy có thể làm mất các tập tin hoặc dữ liệu chưa lưu.

  Để ngăn chặn Windows Update tự động khởi động lại sau khi tải về và cài đặt các cập nhật, thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp nút Start và sau đó nhấp Control Panel.
  2. Tại cửa sổ Control Panel, nhấp System and Security.
  3. Tại cửa sổ System and Security, nhấp Window Update.
  4. Tại cửa sổ Windows Update, nhấp Change settings tại tấm nền trái của cửa sổ.
  5. Tại cửa sổ Change settings, nhấp chọn Check for updates but let me choose whether to download and install them và sau đó nhấp OK.

  Windows Update sẽ tiếp tục tự động tải về các bản cập nhật nhưng bạn sẽ chọn khi nào cài đặt bản cập nhật và khởi động máy tính.