ID bài viết : S500060682 / Sửa lần cuối : 27/04/2011

Lời khuyên khi xem ảnh 3D là gì?

Lời khuyên khi xem ảnh 3D.

    Chúng tôi khuyến nghị bạn nên nghỉ ngơi thường xuyên vì bạn có thể gặp các triệu chứng khó chịu như mỏi mắt, căng thẳng hoặc bị bệnh trong khi xem ảnh 3D.