ID bài viết : S500060682 / Sửa lần cuối : 27/04/2011

Lời khuyên khi xem ảnh 3D là gì?

Lời khuyên khi xem ảnh 3D.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên nghỉ ngơi thường xuyên vì bạn có thể gặp các triệu chứng khó chịu như mỏi mắt, căng thẳng hoặc bị bệnh trong khi xem ảnh 3D.