ID bài viết : S500059926 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tôi có thể kiểm tra bộ nhớ bên trong còn lại trong khi ghi hình được không?

Kiểm tra bộ nhớ trong còn lại trong khi ghi hình.

    Có, bạn có thể.

    Bộ nhớ  trong còn lại được hiển thị trên góc trên bên trái của màn hình LCD. Khi nó không hiển thị, nhấn nút Disp để kiểm tra hiển thị trên máy.