ID bài viết : S500059691 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Lưu ý khi gắn hay tháo gỡ một phụ kiện, chắng hạn như đèn flash.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Lưu ý khi gắn hay tháo gỡ một phụ kiện, chẳng hạn như đèn flash.
Thiết lập công tắc nguồn của máy ảnh sang OFF trước khi bạn gắn hoặc tháo gỡ một phụ kiện, như đèn flash, cho Smart Accessory Terminal. Khi gắn một phụ kiện, gắn phụ kiện vào Smart Accessory Terminal sâu đến cuối và xiết chặt bắng ốc vít. Chắc chắn rằng phụ kiện gắn đến máy ảnh an toàn.