ID bài viết : S500059670 / Sửa lần cuối : 26/03/2018

Tại sao một mã lỗi bắt đầu với E:61 / E:62 / E:91 xuất hiện?

Một mã lỗi bắt đầu với E:61 / E:62 / E:91 xuất hiện.

    Nếu một mã lỗi của E:61:xx, E:62:xx, hoặc E:91:xx xuất hiện, đó là dấu hiệu cho thấy một sự cố đã xảy ra trong máy ảnh. Để thử giải quyết bất kỳ các mã lỗi này, .

    Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ với dịch vụ.

    Lưu ý: xx trong mã lỗi thể hiện chữ số bất ký số cách ngẫu nhiên và không đóng góp cho việc chẩn đoán tổng thể của vấn đề này.