ID bài viết : S500059653 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tôi có thể tải video hoặc phần trình chiếu về máy bằng BRAVIA Internet Video để xem lần sau không?

Tải video hoặc phần trình chiếu về máy bằng BRAVIA Internet Video để xem lần sau.

    BRAVIA Internet Video lấy nội dung thông qua internet. Bạn có thể truy cập và xem bất cứ lúc nào trên BRAVIA Internet Video. Tuy nhiên, TV LCD BRAVIA của bạn không có đủ dung lượng lưu trữ để tải về và lưu nội dung để xem lại.