ID bài viết : S500059509 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Máy ảnh kỹ thuật số: Làm thế nào để tìm số serial?

Tìm số serial của sản phẩm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ở phía dưới đáy của sản phẩm

Nếu bạn có một máy quay phim, kỹ thuật số hoặc máy ảnh DSLR Still Camera, Số serial có thể tìm thấy trên nhãn nằm ở dưới đáy của sản phẩm.

Camcorders
 
Digital Still Cameraα DSLR Camera

Trên hộp máy
Nếu bạn vẫn còn giữ lại hộp ban đầu. Số có thể được tìm thấy trên mã vạch dán vào hộp./support/attachments/391198/label.PNG  

Trên hóa đơn mua hàng của bạn
Trên hóa đơn hoặc phiếu thu có thể số serial của máy.