ID bài viết : S500058971 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

"bonus content" là gì?

    Bonus content.


    Khái niệm này liên quan đến các tính năng và ứng dụng đặc biệt không được bao gồm trong đĩa. Nội dung thực tế cụ thể theo từng đĩa.