ID bài viết : S500058924 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm sao có thể nhận biết được thẻ nhớ đã được lắp đúng hay chưa?

Làm sao có thể nhận biết được thẻ nhớ đã được lắp đúng hay chưa.

    Khi thẻ nhớ được nhận diện, EXT trên màn hình sẽ sáng lên.

    Khi sử dụng ổ cắm USB ở phía trước, biểu tượng sẽ tự động xuất hiện tại dãy Photo trên XrossMediaBar