ID bài viết : S500058693 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Lợi thế của việc sử dụng ngõ vào HDMI ?

Lợi thế của việc sử dụng ngõ vào HDMI.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ưu điểm của người dùng là có thể thưởng thức chất lượng hình ảnh cao khi kết nối với Ti vi