ID bài viết : S500058512 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các đặt tính và lưu ý về công cụ cứu dữ liệu VAIO (VAIO Data Restore Tool ver.1.0)

Các đặt tính và lưu ý về công cụ cứu dữ liệu VAIO(VAIO Data Restore Tool ver.1.0).

  Khi sử dụng VAIO Data Restore Tool Ver 1.0, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

  • Xin lưu ý về bộ nhớ và việc quản lý dữ liệu phục hồi.

  • VAIO Data Rescue Tool là một công cụ sao lưu mà không sao lưu tất cả các file trong đĩa cứng.
   Nếu dữ liệu bị mất, Sony không bảo đảm tính an toàn của dữ liệu. Xin cáo lỗi vì sự bất tiện.

  • Tùy theo tình trạng đĩa của người sử dụng, đôi khi, tập tin phục hồi có thể không chính xác giống như file gốc.

            Ngoài ra, phục hồi dữ liệu có thể không đúng vì một tập tin bị hư hại.

  • Khi sử dụng chức năng mã hóa của đĩa cứng, hãy hủy bỏ chức năng, và sau đó mới sử dụng công cụ này.

  • Khi sử dụngVAIO Data Rescue Tool, hãy chắc chắn là máy tính đã được cắm nguồn.

  • Hãy sử dụng công cụ sao lưu cụ thể nếu bạn có các tác phẩm âm nhạc có bảo vệ quyền tác giả và dữ liệu của đơn ban nhạc .
   Nếu không có công cụ sao lưu cụ thể, các tập tin với bảo vệ quyền tác giả có thể không được bảo đảm.

  • Khi người dùng phục hồi dữ liệu bằng cách kết nối ngoại vi ổ đĩa cứng và đĩa CD / DVD
   , hãy đảm bảo kết nối trước khi VAIO Data Rescue Tool bắt đầu.

  • Trước khi phục hồi dữ liệu đã hoàn tất, xin vui lòng không ngắt kết nối ổ đĩa cứng và đĩa CD / DVD.

  • Hãy sử dụng ổ đĩa cứng ngoại vi kết nối bằng cổng USB hoặc i.LINK và đĩa CD / DVD.

  • Khi sử dụng đĩa CD hay DVD để lưu phục hồi dữ liệu, hãy sử dụng các tiện để định dạng đĩa.

  • Khi phục hồi dữ liệu, tập tin có thể bị phân mảnh và cần phải đổi tên, theo vị trí đó. Đối với các tập tin sao lưu bằng cách dùng VAIO Data Rescue Tool, hãy sử dụng VAIO Data Rescue Tool để phục hồi.

  ■ Đặc tính sản phẩm
  • Các thiết bị lưu trữ sau có thể sử dụng VAIO Data Restore Tool Ver.1.0.
   ※Các thiết bị lưu trữ khác nhau cho các ổ đĩa khác nhau được cài đặt trong VAIO

   • USB flash memory
   • SD card/ multi-media card (MMC)
   • CF card
   • SM card/ xD-image card
   • CD-R/RW
   • DVD+R/RW (Single Layer)
   • DVD-R/RW
   • DVD+R (Double Layer)
    ※Không thể đọc các đĩa DVD-R (Dual Layer)。
   • DVD-RAM
   • BD-R/RE (Single Layer)
   • BD-R/RE (Double Layer)

   Lưu ý
   Khi sử dụng Ramdisks khác đĩa USB flash , hãy cài đặt các ổ đĩa
   Xin lưu trong ổ đĩa VAIO-Drivers thư mục của CD phục hồi

   • Thư mục Memory_Card
   • Thư mục Memory_Stick
   • Thư mục FlashMedia
   • Thư mục SD_Card

    

   Trong giao diện của dữ liệu, lưu vị trí, chọn Install Driver... để đọc đĩa.

  • Các giới hạn trên của đĩa CD-R/RW có thể là 20.

  • Hệ thống tập tin là UDF 2.01(except BD),hoặc UDF 2.5(BD)。

  • Nếu VAIO Data Rescue Tool được sử dụng trong hơn 64 giờ hoặc 72 giờ, dữ liệu đọc sẽ  được tự động ngắt và  sẽ khởi động lại.


   Thời gian khác nhau cho các dòng máy khác nhau.

  • Các dữ liệu sau đây không thể được phục hồi.

   • Tập tin được mã hóa bằng chức năng TPM và các tập tin với bảo vệ quyền tác giả, chẳng hạn như dữ liệu âm nhạc được xử lý bằng SonicStage.
   • Các tập tin nằm trong Recycle Bin.