ID bài viết : S500058326 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm sao cài đặt hay gỡ bỏ Internet Explorer shortcut trong hệ điều hành?

Cài đặt hay gỡ bỏ Internet Explorer shortcut trong hệ điều hành

  1. Nhấn nút Start, và sau đó nhấn Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, bên dưới Pick a category, double-click biểu tượng Add or Remove Programs.
  3. Trong cửa sổ Add or Remove Programs, trong phần bên trái, nhấn Add/Remove Windows Components.
  4. Trong cửa sổ Windows Components Wizard, trong ô Components, nhấn chọn hoặc bỏ chọn Internt Explorer.
  5. Nhấn nút Next.
  6. Trong cửa sổ You have successfully completed..., nhấn nút Finish.
  7. Khởi động lại máy tính.