ID bài viết : S500058198 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tên của cổng HDMI trên máy chụp là gì?

Tên của cổng HDMI trên máy chụp.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Được gọi là cổng HDMI mini.