ID bài viết : S500058198 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tên của cổng HDMI trên máy chụp là gì?

Tên của cổng HDMI trên máy chụp.

    Được gọi là cổng HDMI mini.