ID bài viết : S500057990 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Bao nhiêu dung lượng trống được yêu cầu trong ổ đĩa cứng để tạo đĩa AVCHD/DVD?

Về số lượng của dung lượng được yêu cầu trong ổ đĩa cứng để tạo đĩa AVCHD/DVD.

    Để tạo đĩa AVCHD, khoảng gấp đôi tổng kích thước của những tập tin phim sẽ ghi vào đĩa được yêu cầu.  Để tạo đĩa DVD (chất lượng SD), dung lượng ổ cứng trống được yêu cầu là khoảng giống như tổng kích thước của những tập tin phim sẽ ghi vào đĩa.

    Lưu ý: Nếu có một tập tin phim lớn hơn 2GB, dung lượng ổ cứng trống được yêu cầu có thể là khoảng gấp ba lần tổng kích thước tập tin phim cho đĩa AVCHD, hoặc gấp đôi cho đĩa DVD.