ID bài viết : S500057990 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Bao nhiêu dung lượng trống được yêu cầu trong ổ đĩa cứng để tạo đĩa AVCHD/DVD?

Về số lượng của dung lượng được yêu cầu trong ổ đĩa cứng để tạo đĩa AVCHD/DVD.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để tạo đĩa AVCHD, khoảng gấp đôi tổng kích thước của những tập tin phim sẽ ghi vào đĩa được yêu cầu.  Để tạo đĩa DVD (chất lượng SD), dung lượng ổ cứng trống được yêu cầu là khoảng giống như tổng kích thước của những tập tin phim sẽ ghi vào đĩa.

Lưu ý: Nếu có một tập tin phim lớn hơn 2GB, dung lượng ổ cứng trống được yêu cầu có thể là khoảng gấp ba lần tổng kích thước tập tin phim cho đĩa AVCHD, hoặc gấp đôi cho đĩa DVD.