ID bài viết : S500056927 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ưu điểm của việc CCD chuyển đổi cơ cấu hệ thống Super SteadyShot so với các sản phẩm khác?

Ưu điểm của việc CCD chuyển đổi cơ cấu hệ thống Super SteadyShot so với các sản phẩm khác.

    Các ưu điểm là:

    1. Chức năng Super SteadyShot sẵn sàng cho tất cả các ống kính SONY và KONICA MINOLTA Dynax/Maxxum (ngoại trừ 1x-3x Macro Zoom).
    2. Dung sai quang học khó xuất hiện.
    3. Không có thiết bị đặc biệt hoặc thêm không gian cho những ống kính để kích hoạt hệ thống.