ID bài viết : S500056916 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Cảnh báo giới hạn độ chói (Luminance Limit Warning) là gì?

Về cảnh báo giới hạn độ chói (Luminance Limit Warning).

    Nó biểu thị mất chi tiết những vùng sáng chói/bóng tối bằng việc chớp xám/trắng khi hiển thị ảnh với biểu đồ.