ID bài viết : S500056378 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Handycam có cổng i.LINK không?

Có sẵn cổng i.LINK.

    Không, nó chỉ có cổng USB2.0 (Hi-Speed USB).