ID bài viết : 00258687 / Sửa lần cuối : 23/03/2021

Cách phát nhạc 360 Reality Audio bằng Loa không dây (SRS-RA**)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để phát nhạc hỗ trợ 360 Reality Audio:

  1. Trên điện thoại thông minh của bạn, hãy cài đặt ứng dụng dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nội dung 360 Reality Audio.
  2. Kết nối loa và điện thoại thông minh với cùng một mạng Wi-Fi.
  3. Chọn nhạc tương thích 360 Reality Audio, sau đó truyền (phát) nhạc đó ra loa.

  LƯU Ý: Bạn không thể phát nhạc 360 Reality Audio qua kết nối Bluetooth.