ID bài viết : 00257691 / Sửa lần cuối : 08/03/2021

Mất chức năng cảm biến vân tay sau khi nâng cấp lên Android 11.

  Bài viết này dành cho sự cố "Vân tay" sau khi nâng cấp Android 11. 

  Giải pháp

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.  

  Có thể bạn đang gặp phải vấn đề không thể tìm thấy chức năng vân tay sau khi nâng cấp Android 11. 

  Chúng tôi đã xác nhận vấn đề này và đang làm việc để khắc phục nó sớm nhất có thể.

  Trong khi đó, hãy thử khởi động lại điện thoại Xperia của bạn như sau cho đến khi phần mềm sửa chữa được phát hành. 

  Cách khởi động lại thiết bị

  1. Nhấn và giữ phím nguồn. 

  2. Trong menu mở ra, nhấn ‘Khởi động lại’. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại. 

  Lưu ý: Nếu khởi động lại thiết bị không hiệu quả, hãy thử buộc thiết bị của bạn khởi động lại.

  Cách buộc thiết bị khởi động lại

  1. Đồng thời nhấn và giữ phím nguồn và phím tăng âm lượng cho đến khi thiết bị của bạn rung rồi nhả các phím ra. Thiết bị sẽ khởi động lại. 

  Lưu ý: Điện thoại Xperia của bạn có thể không khởi động lại được nếu mức pin yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.