ID bài viết : 00257455 / Sửa lần cuối : 10/05/2021

Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 10 II.

  Thông tin / Giải pháp

  Lưu ý! Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành của một bản cập nhật cho thiết bị của bạn.

  Số bản dựng phần mềm

  • Xperia 10 II: 59.1.A.2.62

  Các tính năng của bản cập nhật phần mềm hệ thống này

  Cách cập nhật thiết bị của bạn

  Mẹo: Để kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại của thiết bị, hãy tìm và chạm vào Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Số bản dựng.

  Khi có bản cập nhật phần mềm,biểu tượng làm mới sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

  Cách tải về và cài đặt bản cập nhật hệ thống từ Bảng thông báo

  1. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
  2. Kéo thanh trạng thái xuống dưới để mở Bảng thông báo.
  3. Cuộn xuống và chọn bản cập nhật hệ thống bạn muốn, chạm vào mục rồi chạm CẬP NHẬT.
  4. Sau khi hoàn tất tải về, nếu Bảng thông báo bị đóng, hãy mở lại rồi chạm vào KHỞI ĐỘNG LẠI.

  Tại sao thiết bị của tôi vẫn chưa nhận được bản cập nhật?

  • Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành một bản cập nhật cụ thể cho thiết bị của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ mạng và một số thị trường có thể lựa chọn không sử dụng bản cập nhật cho một số mẫu máy cụ thể.