ID bài viết : 00255972 / Sửa lần cuối : 11/03/2021

Những mẫu Xperia nào sẽ nhận được Android 11?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Áp dụng cho

  • Android 11

  Giải pháp

  Sony Mobile sẽ cung cấp Android 11 cho các mẫu Xperia sau đây: 

  Mẫu máy 

  Thông tin về phần mềm phát hành 

  Xperia 1 II 

   Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 1 II 

  Xperia 5 II 

  Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 5 II

  Xperia 10 II 

  Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 10 II

  Xperia 1 

  Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 1

  Xperia 5 

  Phần mềm Android 11 mới hiện đã có sẵn cho Xperia 5

  Lưu ý! Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành một bản cập nhật cụ thể cho thiết bị của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ mạng và một số thị trường có thể lựa chọn không sử dụng bản cập nhật cho một số mẫu máy cụ thể.