ID bài viết : 00250746 / Sửa lần cuối : 08/11/2020

Tai nghe WH-1000XM4 không ghép nối với thiết bị hoặc thiết bị không phát ra âm thanh sau khi ghép nối.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tai nghe có thể đã được kết nối với thiết bị thông qua chế độ giao tiếp LE (Low Energy). Trong trường hợp này, tai nghe có thể không ghép nối với thiết bị hoặc thiết bị có thể không phát ra âm thanh.

  Để khắc phục sự cố, đảm bảo nhấn nút Power (Nguồn) trên tai nghe trong 7 giây để chuyển tai nghe sang chế độ ghép nối trước khi bạn ghép nối tai nghe với thiết bị.

  Sau khi tai nghe ở chế độ ghép nối, cả WH-1000XM4LE_WH-1000XM4 xuất hiện trên màn hình thiết bị. LE_WH-1000XM4 có thể xuất hiện trước, sau đó vài giây WH-1000XM4 sẽ xuất hiện. Hãy chờ WH-1000XM4 xuất hiện trên màn hình thiết bị để chọn thiết bị.

  LƯU Ý:

  • Có thể mất tới 1 phút để WH-1000XM4 xuất hiện
  • Nếu bạn muốn kết nối tai nghe với 2 thiết bị cùng một lúc (kết nối đa điểm), hãy mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và bật Connect to 2 devices simultaneously (Kết nối cùng lúc với 2 thiết bị). LE_WH-1000XM4 có thể xuất hiện đầu tiên, nhưng hãy chờ WH-1000XM4 xuất hiện trên màn hình thiết bị rồi chọn nó