ID bài viết : 00252607 / Sửa lần cuối : 25/12/2020

Tôi không thể điều chỉnh âm lượng trên tai nghe Truly Wireless

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trang này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố khi không thể điều chỉnh âm lượng tai nghe Truly Wireless.

  hình ảnh WF-1000X hình ảnh WF-1000XM3 hình ảnh WF-H800 hình ảnh WF-SP700N hình ảnh WF-SP800N hình ảnh WF-SP900 hình ảnh WF-XB700

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe hay không:

   WF-1000X
   Rất tiếc, không có chức năng điều khiển nào trên tai nghe cho phép bạn điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 2.

   WF-1000XM3
   Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect, gán chức năng Volume Control (Điều khiển âm lượng) sang bên trái của cảm biến cảm ứng, sau đó sử dụng cảm biến cảm ứng để điều chỉnh âm lượng.

   • Chạm cảm biến một lần để tăng âm lượng.
   • Tiếp tục nhấn cảm biến cảm ứng để giảm âm lượng.

   Gợi ý: Để thay đổi việc gán cảm biến cảm ứng, hãy tham khảo phần Gán chức năng điều chỉnh âm lượng phát lại cho cảm biến chạm của tai nghe trong bài viết Không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe. .
   LƯU Ý: Để gán chức năng Volume Control (Điều khiển âm lượng) cho cảm biến cảm ứng, cần có ứng dụng Sony | Headphones Connect phiên bản 6.0.0 (hoặc mới hơn) và firmware tai nghe phiên bản 2.0.2 (hoặc mới hơn).
   Tải xuống tất cả bản cập nhật hiện có

   WF-H800
   Nhấn nút trên tai nghe bên trái một lần để điều chỉnh âm lượng.

   • Để tăng âm lượng, nhấn nút trên tai nghe bên trái một lần trong khi phát lại nhạc để tăng âm lượng lên 1 nấc.
   • Để giảm âm lượng, nhấn và giữ nút trên tai nghe bên trái trong khi phát lại nhạc để giảm âm lượng liên tục. Nhả nút ra ở mức âm lượng mong muốn.

   WF-SP700N
   Rất tiếc, không có chức năng điều khiển nào trên tai nghe cho phép bạn điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 2.

   WF-SP800N
   Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect, gán chức năng Volume Control (Điều khiển âm lượng) sang bên trái của cảm biến cảm ứng, sau đó sử dụng cảm biến cảm ứng để điều chỉnh âm lượng.

   • Chạm cảm biến một lần để tăng âm lượng.
   • Tiếp tục nhấn cảm biến cảm ứng để giảm âm lượng.

   Gợi ý: Để thay đổi việc gán cảm biến cảm ứng, hãy tham khảo phần Gán chức năng điều chỉnh âm lượng phát lại cho cảm biến chạm của tai nghe trong bài viết Không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe. .
   LƯU Ý: Để gán chức năng Volume Control (Điều khiển âm lượng) cho cảm biến cảm ứng, cần có ứng dụng Sony | Headphones Connect phiên bản 6.0.0 (hoặc mới hơn).

   WF-SP900
   Chạm vào cảm biến chạm tay để điều chỉnh âm lượng.

   • Để tăng âm lượng, hãy chạm nhanh vào cảm biến chạm tay trên tai nghe bên phải hai lần.
   • Để giảm âm lượng, hãy chạm nhanh vào cảm biến chạm tay trên tai nghe bên trái hai lần.
    Gợi ý: Tiếp tục chạm nhanh vào cảm biến chạm tay trên tai nghe bên phải hoặc bên trái nhiều hơn hai lần để tăng hoặc giảm âm lượng liên tục.

   LƯU Ý: Các thao tác điều khiển âm lượng không mong muốn tai nghe này có chức năng khóa cảm biến chạm tay để tránh các thao tác điều khiển âm lượng không mong muốn.
   Để kích hoạt lại cảm biến chạm tay, hãy tham khảo phần Tránh các thao tác điều khiển âm lượng không mong muốn trong Hướng dẫn trợ giúp.

   WF-XB700
   Nhấn nút trên tai nghe bên trái một lần để điều chỉnh âm lượng.

   • Để tăng âm lượng, nhấn nút trên tai nghe bên trái một lần trong khi phát lại nhạc để tăng âm lượng lên 1 nấc.
   • Để giảm âm lượng, nhấn và giữ nút trên tai nghe bên trái trong khi phát lại nhạc để giảm âm lượng liên tục. Nhả nút ra ở mức âm lượng mong muốn.
   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do thông số kỹ thuật hoặc các cài đặt của tai nghe.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 2.
  2. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect hay không:

   WF-1000X
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-1000XM3
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-H800
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-SP700N
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-SP800N
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-SP900
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   WF-XB700
   Các tai nghe này không hỗ trợ ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   Chuyển đến bước 3.

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 3.
  3. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng thông qua thiết bị kết nối hay không:
   Thử điều chỉnh âm lượng của thiết bị kết nối. Để biết cách điều chỉnh âm lượng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc truy cập trang web hỗ trợ.
   LƯU Ý: Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Nếu bạn không thể nghe được mức âm lượng mong muốn bằng cách chỉ điều chỉnh âm lượng tai nghe, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả tai nghe và thiết bị kết nối.

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Bạn có thể cần điều chỉnh âm lượng tùy theo thiết bị hoặc tình huống cụ thể.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 4.
  4. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng thông qua ứng dụng hay không:
   Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng có các cài đặt âm lượng, hãy thử điều chỉnh âm lượng thông qua các cài đặt này.

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do các cài đặt âm lượng trên ứng dụng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 5.
  5. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng hay không sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc:
   Hãy tham khảo phần sau đây để khôi phục tai nghe về cài đặt gốc.

   LƯU Ý: Đối với mẫu WF-SP900, hãy khởi động lại tai nghe và kiểm tra xem tai nghe có bật lên chưa.

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 6.
  6. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng hay không sau khi khởi động tai nghe:
   Hãy tham khảo phần sau đây để cài đặt lại tai nghe.
   LƯU Ý: Tất cả dữ liệu (tập tin nhạc, dữ liệu cài đặt sẵn, v.v.) được lưu vào bộ nhớ chính của tai nghe sẽ bị xóa.

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe