ID bài viết : 00250749 / Sửa lần cuối : 16/09/2020

Tại sao âm thanh được ghi lại nghe rất nhỏ khi Google Voice Match được bật?

Tại sao âm lượng micrô nghe rất nhỏ khi quay video?

  Áp dụng cho

  • Xperia 10 II

  Thông tin / Giải pháp

  Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật phần mềm mới (phiên bản phần mềm 59.0.A.6.24 hoặc cao hơn).

  Hãy thử cập nhật phần mềm nếu bạn nhận được thông báo cập nhật phiên bản phần mềm.

  Lưu ý: Thời gian phát hành bản cập nhật phần mềm sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, thị trường, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành một bản cập nhật cụ thể cho thiết bị của bạn. 

  Giải pháp tạm thời trước khi cập nhật phần mềm

  Nếu bạn gặp sự cố âm thanh được ghi lại trong khi quay video nghe rất nhỏ khi Google Voice Match được bật, hãy thử tắt Voice Match khi bạn quay video.

  Tắt Google Voice Match

  1. Tìm và chạm vào Settings > Google > Account services > Search, Assistant and Voice > Voice > Voice Match (Cài đặt > Google > Dịch vụ tài khoản > Tìm kiếm, Trợ lý và Giọng nói)
  2. Chạm vào Ok Google để tắt