ID bài viết : 00247268 / Sửa lần cuối : 25/06/2020

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với Android TV™ (Dòng X74H / X75H)?

  QUAN TRỌNG: Trang này giới thiệu thông tin tương thích về ổ cứng USB dành cho Android TV cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Những ổ cứng USB có thể sử dụng được với một số mẫu Android TV của Sony phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, Sony không cam kết chắc chắn rằng chúng sẽ hoạt động. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng chúng.

  Hệ thống tập tin và dung lượng ổ cứng tối đa được hỗ trợ:

  Hệ thống tập tin
  trước khi kết nối
  Dung lượng tối đa của ổ đĩa cứng dùng để phát lại
  (Video/Ảnh/Nhạc)
  FAT322TB (*1)
  NTFS16TB

  (*1): Kích thước tối đa của một tập tin nội dung mà bạn có thể lưu trong ổ cứng USB sẽ bị hạn chế ở mức 4 GB.

  • Giao diện USB/Phiên bản: USB 2.0
  • Cường độ dòng điện tối đa của cổng USB trên Tivi: 500mA
  • RPM: Không có điều kiện
  • Tốc độ Đọc/Ghi: Không có điều kiện