ID bài viết : 00242897 / Sửa lần cuối : 26/03/2024In

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM DÂN DỤNG CỦA SONY

  I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM

  III. CÁC ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

  IV. NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC BẢO HÀNH/SỬA CHỮA

  V. KIỂM TRA THÔNG TIN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH & TRA CỨU HẠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

  VI. HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ BẢO HÀNH, SỬA CHỮA: