ID bài viết : 00242897 / Sửa lần cuối : 27/08/2021

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM DÂN DỤNG CỦA SONY

  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM

  CÁC ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC BẢO HÀNH/SỬA CHỮA

  KIỂM TRA THÔNG TIN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH & TRA CỨU HẠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

  HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ BẢO HÀNH, SỬA CHỮA: