ID bài viết : 00242893 / Sửa lần cuối : 25/07/2023In

Kiểm tra thời hạn bảo hành

  Kiểm tra tình trạng kích hoạt và thời hạn bảo hành sản phẩm.

  Trang web

  Tra cứu thời hạn bảo hành Xem trang web

  Gửi tin nhắn

  Tra cứu thời hạn bảo hành. Gửi tin nhắn

  Hướng dẫn khắc phục sự cố

  Tiết kiệm thời gian, sửa chữa các sản phẩm Sony của bạn bằng hướng dẫn trực tuyến:

  1. Tivi BRAVIA
  2. Tai nghe
  3. Loa Sound Bar
  4. Loa không dây