ID bài viết : 00244138 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Tôi có thể mua cáp đồng bộ kỹ thuật số dài hơn cáp đi kèm với loa không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Không nên sử dụng cáp đồng bộ kỹ thuật số dài hơn cáp do Sony cung cấp.
    LƯU Ý: Sony không sản xuất cáp đồng bộ kỹ thuật số chính hãng dài hơn cáp được cung cấp. Nếu bạn sử dụng cáp có sẵn trên thị trường để thay thế, chúng tôi không đảm bảo Hệ thống loa hoạt động bình thường.