ID bài viết : 00243446 / Sửa lần cuối : 23/03/2020

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe không dây (WF-H800)

  Nếu không có âm thanh, hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Đặt lại tai nghe.
   LƯU Ý: Thông tin đăng ký thiết bị (ghép nối) và các cài đặt khác sẽ được giữ lại. 
  • Tăng âm lượng của thiết bị kết nối.
   Nhấn nút trên tai nghe bên trái một lần trong khi phát lại nhạc để tăng âm lượng lên 1 nấc.
  • Nếu bạn dùng một ứng dụng cùng với thiết bị di động đã kết nối, hãy kiểm tra với một ứng dụng khác.
  • Kiểm tra xem kết nối Bluetooth có được thiết lập với thiết bị bạn đang kết nối không.
  • Kiểm tra để đảm bảo thiết bị kết nối đang phát nhạc.
  • Sạc tai nghe.
   LƯU Ý:
   • Khi sạc, đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.
   • Kết nối hộp sạc với ổ cắm AC hoặc máy tính bằng cáp USB Type-C đi kèm.
  • Cài đặt lại headset.
   LƯU Ý: Thao tác này đặt lại tai nghe về cài đặt gốc và xóa tất cả thông tin ghép nối. Xóa thông tin ghép nối của tai nghe khỏi thiết bị và thử ghép nối lại.