ID bài viết : 00242190 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Micrô có hoạt động khi bạn bật tiếng micrô trong ứng dụng trên thiết bị được kết nối không?