ID bài viết : 00248120 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Đôi khi cảm biến vân tay không hoạt động đúng cách, tôi có thể làm gì?​ (Xperia 5)

Tại sao cảm biến vân tay không hoạt động như mong muốn? / Điện thoại không nhận dạng được vân tay của tôi, tôi có thể làm gì? / Cảm biến vân tay không hoạt động đúng cách, có thể khắc phục sự cố không?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5

  Thông tin / Giải pháp

  Bạn có thể gặp tình trạng cảm biến vân tay trên Xperia 5 của bạn không phản hồi theo cách mong muốn.

  Vui lòng thử đăng ký lại vân tay của bạn.

  Đè ngón tay lên cảm biến tại chỗ bạn mở khóa màn hình. 

  Không được di chuyển ngón tay nhiều bất kể là giao diện UI động.

  Mẹo: Đối với người dùng Xperia 5, trong phiên bản phần mềm 55.1.A.9.21 được phát hành vào tháng 06 hoặc tháng 07 năm 2020, tính năng nhận dạng cảm biến vân tay đã được cải tiến. Vui lòng cập nhật phần mềm Xperia 5 của bạn lên phiên bản 55.1.A.9.21 hoặc cao hơn, sau đó đăng ký lại vân tay của bạn.

  Lưu ý! Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành của một bản cập nhật cho thiết bị của bạn.


  Để đăng ký lại vân tay của bạn

  1. Nhẹ nhàng lau sạch cảm biến vân tay bằng khăn vải sạch và khô ráo.
  2. Chạm vào Settings > Security > Fingerprint Manager​ (Cài đặt > Bảo mật > Trình quản lý vân tay)
  3. Nhập lại mã PIN hoặc mật khẩu.
  4. Xóa tất cả vân tay đã đăng ký.​
  5. Chạm vào Add fingerprint (Thêm vân tay) và đăng ký vân tay của bạn.​

  Nếu tình trạng không được cải thiện, hãy thử thêm vân tay của cùng một ngón tay. Bạn có thể đăng ký tối đa 5 vân tay.

  Để thêm vân tay của bạn

  1. Chạm vào Add fingerprint (Thêm vân tay), đăng ký cùng một ngón tay vào Finger 2, 3, 4 or 5 (Ngón tay 2, 3, 4 hoặc 5).​
  2. Hơi dịch chuyển ngón tay của bạn so với vị trí đã đăng ký đầu tiên.

  Bạn có thể thử làm bước này thay cho bước 2 hoặc không

  1. Xoay ngón tay của bạn 90 độ và đăng ký vân tay.