ID bài viết : 00239504 / Sửa lần cuối : 18/04/2021

Tôi có thể xem video Dolby Vision bằng cách nào?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  • Trên thiết bị được kết nối, hãy đảm bảo ngõ ra được đặt thành Dolby Vision.

  • Nếu bạn sử dụng cổng HDMI4 trên Tivi, hãy đảm bảo ngõ ra được đặt thành HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).

   LƯU Ý: Các khả năng Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)) hoặc Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) của cổng HDMI4 không hỗ trợ Dolby Vision. Cổng HDMI1, HDMI2HDMI3 trên Tivi đều hỗ trợ Dolby Vision, vì vậy không cần sử dụng cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).

   1. Mở màn hình Hình ảnh Settings (Cài đặt) Settings (Cài đặt).   Cách truy cập Settings (Cài đặt): 
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) — Cổng HDMI đã kết nối.
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) — Cổng HDMI đã kết nối.
   3. Chọn Enhanced format (Định dạng nâng cao) (Dolby Vision) hoặc Standard format (Định dạng chuẩn).