ID bài viết : 00239436 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Không thể điều chỉnh âm lượng máy nghe nhạc Walkman.

    Khi thiết bị âm thanh Bluetooth (tai nghe hoặc loa) không tương thích với AVRCP được kết nối với máy nghe nhạc Walkman, không thể thay đổi âm lượng bằng cách điều chỉnh âm lượng trên máy nghe nhạc Walkman. 
    Trong trường hợp này, hãy sử dụng âm lượng của thiết bị âm thanh Bluetooth để điều chỉnh âm lượng.