ID bài viết : 00235477 / Sửa lần cuối : 19/11/2019

Thông báo ngừng phân phối AACS Key cho WinDVD BD ver.10

    Sony sẽ ngừng phân phối AACS Key cho WinDVD BD ver.10 chạy trên máy tính Sony VAIO từ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Theo đó, một số tựa đĩa Blu-ray không thể phát lại trên máy tính VAIO.

    [Ứng dụng bị ảnh hưởng]
    WinDVD BD phiên bản.10

    Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm.

    * Sony đã ngừng phân phối AACS Key cho WinDVD BD ver.8.x kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2017.