ID bài viết : 00243893 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Smart connectivity (Kết nối thông minh) là gì?

Smart connectivity (Kết nối thông minh) hoạt động như thế nào?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5

  Giải pháp

  Khi có sẵn cả Wi-Fi và mạng di động, Smart connectivity (Kết nối thông minh) đảm bảo bạn sử dụng mạng với chất lượng kết nối tốt nhất. Nó sử dụng công nghệ tìm hiểu sâu của Xperia để phân tích các tín hiệu Wi-Fi và dự đoán vấn đề kết nối trong tương lai gần. Nếu nó phát hiện thấy mạng Wi-Fi bạn đang sử dụng sắp giảm chất lượng kết nối đáng kể và không ổn định, nó sẽ chuyển sang mạng di động. Điều này giúp bạn kết nối trơn tru và ngăn mọi sự ngắt quãng.

  Smart connectivity (Kết nối thông minh) được kích hoạt theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nó nếu muốn ưu tiên kết nối Wi-Fi mọi lúc. 

  Cách tắt Smart connectivity (Kết nối thông minh)

  1. Tìm và chạm Settings (Cài đặt) > Network & Internet (Mạng & Internet) > Advanced (Nâng cao) > Smart connectivity (Kết nối thông minh).
  2. Chạm vào nút chuyển kế bên Use service (Sử dụng dịch vụ) để tắt tính năng.

  Lưu ý: Smart connectivity (Kết nối thông minh) không ảnh hưởng đến các ứng dụng riêng lẻ hạn chế kết nối với chỉ mạng Wi-Fi hoặc chỉ mạng di động.